Menu

Schenken en nalaten

Lever een belangrijke bijdrage aan Holland Baroque door uw schenking of nalatenschap. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom.

NOODFONDS MUSICI
Wilt u ons in deze moeilijke tijd steunen dan kunt u ons helpen door een eenmalige over te maken op NL46RABO0156121891 tnv Holland Baroque Society ovv ‘Steun musici’. Holland Baroque garandeert u dat alle giften die op de rekening binnenkomen evenredig onder alle musici verdeeld zullen worden. Meer informatie.


Schenken
U kunt ervoor kiezen om eenmalig of periodiek een schenking te doen met een overeenkomst of notariële akte. Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst. Het schriftelijke formulier vindt u hier: Periodieke schenking .pdf. Of u kiest ervoor een fonds op te richten. U wordt uiteraard persoonlijk betrokken bij de besteding van uw fonds.

Muzikaal nalaten
De meest toekomstgerichte, en voor velen mooiste manier om Holland Baroque en zijn muzikale ambities door te geven, is het opnemen van Holland Baroque in uw nalatenschap. Elk legaat is meer dan welkom en helpt alles wat zo kenmerkend is aan Holland Baroque in stand te houden. Door een testament op te stellen, bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Als de muziek van Holland Baroque u dierbaar is, en u het belangrijk vindt dat dit behouden en verder in ontwikkeling blijft, is het zeker een idee om Holland Baroque te begunstigen via uw testament. Dat kan op verschillende manieren:

Legaten
Een legaat is een in uw testament omschreven gift, een bedrag of percentage van uw nalatenschap.

Holland Baroque als (mede-)erfgenaam
Holland Baroque kan ook tot mede-erfgenaam of erfgenaam worden benoemd, naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden, vrienden en andere goede doelen.

Persoonlijke wensen
Wij helpen u graag bij het formuleren van uw wensen en ideeën. Ook erfstellingen onder voorwaarden, zodat uw persoonlijke wensen kunnen worden gerealiseerd, behoren tot de mogelijkheden. Een regelmatig voorkomende wens is het in het leven roepen van een Fonds op uw eigen naam. Ook dit kunnen wij u bieden. In overleg bieden wij ook de mogelijkheid erfgenamen te betrekken bij Holland Baroque. Zeker in het geval van een Fonds op Naam kan een duurzame relatie, waarbij muziek de verbindende rol speelt, worden opgebouwd.

© Holland Baroque 2015 Privacy statement Design by Smel