Menu

Fiscaal

Holland Baroque heeft een ANBI-status, waardoor uw gift een fiscaal voordeel met zich meebrengt.

Fiscale aspecten
Holland Baroque is vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Dat betekent dat er geen schenk- en erfbelasting over wordt geheven. Holland Baroque is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de culturele goede doelen.

Activiteiten
Ieder seizoen organiseren wij voor begunstigers van de stichting een aantal besloten activiteiten. Zo hopen wij u en hen te mogen betrekken bij en te informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen van Holland Baroque.

De Geefwet in het kort:
U mag uw gift aan Holland Baroque met een multiplier van 25% verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5000,- per jaar. 
Rekenvoorbeeld: Stel u schenkt € 1000,- per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125%, wat dus een aftrekpost van € 1.250,- oplevert. Bij het toptarief van 52% krijgt u van elke € 1.000,- dus € 650,- van de fiscus terug. Een gift van € 1.000,- kost u dus in feite € 350,-

Contact
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Luuk van Geffen (zakelijk directeur): luuk@hollandbaroque.com / 06 17 92 14 18.

Documenten
Jaarverslagen en plannen

2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemee.pdf

2020
jaarrekening 2020 inclusief controleverklaring HB 2020.pdf

2019
Gewaarmerkt jaarverslag 2019 HBS d.d. 25-3-2020.pdf

2017
Bestuursverslag Stichting Holland Baroque Society 2017.pdf
FPK Projectplan_Podiumkunsten_A.pdf

2016
Gewaarmerkte jaarrekening 2016.pdf
Jaarverslag St. HBS 2016.compressed.pdf


© Holland Baroque 2015 Privacy statement Design by Smel